Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 224 poz. 6969

Uchwała nr 173/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r . Nr 28, poz. 142 , 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475: z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 596,- zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 826,- zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 920,- zł;

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton - 956,- zł,

- równej lub wyższej niż 15 ton - 986,- zł,

b) o liczbie osi – trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton - 986,- zł,

- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1.170,- zł,

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.212,- zł,

c) o liczbie osi - cztery i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1.162,- zł,

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1.912,- zł,

- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.932,- zł;

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

a) o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1.070,- zł,

- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.442,- zł,

b) o liczbie osi – trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1.104,- zł,

- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1.820,- zł,

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.848,- zł,

c) o liczbie osi - cztery i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1.280,- zł,

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 2.296,- zł,

- równej lub wyższej niż 29 ton - 2.746,- zł ;

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 716,- zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.070 ,- zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.426,- zł;

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:

a) o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1.430,- zł,

- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.630,- zł,

b) o liczbie osi – trzy i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1.516,- zł,

- równej lub wyższej niż 40 ton - 1.994,- zł;

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:

a) o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1.686,- zł,

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.168,- zł,

b) o liczbie osi – trzy i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2.120,- zł,

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.802,- zł;

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 362,- zł;

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu:

a) o liczbie osi - jedna:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 350,- zł,

- równej lub wyższej niż 25 ton - 370,- zł,

b) o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 564,- zł,

- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton - 982,- zł,

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.328,- zł,

c) o liczbie osi – trzy i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 780,- zł,

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.090,- zł;

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) o liczbie osi - jedna:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 444,- zł,

- równej lub wyższej niż 25 ton - 650,- zł,

b) o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 666,- zł,

- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1.490,- zł,

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.964,- zł,

c) o liczbie osi – trzy i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1.090,- zł,

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.478,- zł;

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) do 15 miejsc - 450,- zł,

b) powyżej 15 miejsc a mniejszej niż 30 miejsc - 850,- zł,

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.870,- zł.

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Prezydenta Miasta.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 265/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów


Mariusz Stawicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe