Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 224 poz. 6971

Uchwała nr 175/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3.

Określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Informacja o nieruchomościach” ZN-1 - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4.

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny - stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5.

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny - stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 6.

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Prezydenta Miasta.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr 494/XLV/2006 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów


Mariusz Stawicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 175/XIII/2011
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 175/XIII/2011
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 175/XIII/2011
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 175/XIII/2011
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 175/XIII/2011
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe