Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 224 poz. 6975

Uchwała nr XV/212/11 Rady Gminy Raszyn

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 listopada 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Średnią cenę sprzedaży drewna określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. (M.P. Nr 95, poz. 970) obniża się z kwoty 186,68 zł za 1m³ do kwoty 136,50 zł za 1m³.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy w 2011 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2011r. Nr 3, poz. 97).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Celina Szarek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe