Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 224 poz. 6981

Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Miasta Piastów

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M. P. z 2011r. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Piastowa:

1) od samochodów ciężarowych o następujących masach całkowitych:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 408,00

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 720,00

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 840,00

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemyzawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

804

840

13

14

840

1008

14

15

1008

1128

15

1128

1632

trzy osie

12

17

840

1452

17

19

1452

1620

19

21

1620

1716

21

23

1716

1776

23

1776

1860

cztery osie i więcej

12

25

1680

1716

25

27

1716

1824

27

29

1824

1860

29

1860

2640

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12 ton: 960,00

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy i naczepa, ciągnik balastowy i przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniemuznanym za równoważne

inne systemyzawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

696

1128

18

25

1128

1404

25

31

1404

1728

31

1728

2088

trzy osie

12

40

1560

2136

40

2136

2760

5) Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 840,00

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa i pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

504

792

18

25

552

984

25

984

1032

dwie osie

12

28

516

984

28

33

984

1140

33

38

1140

1440

38

1440

1836

trzy osie

12

38

1032

1164

38

1164

1500

7) Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.020,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.200,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXXIII/347/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Ziółek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe