| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 89/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 85/XII/2011 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół, dla których gmina Nowa Sucha jest organem prowadzącym i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 72 ust. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.),   Rada Gminy w   Nowej Suchej uchwala, co następuje:  

§   1.   W załączniku Nr 1   do uchwały Nr 85/XII/2011 z   dnia 28 września 2011 r. w   sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół, dla których gmina Nowa Sucha jest organem prowadzącym i   określenia rodzajów świadczeń w   ramach tej pomocy oraz warunków i   sposobów ich przyznawania zmienia się:  

§   7.   ust. 6   , który otrzymuje nowe brzmienie o   treści: „Wniosek o   przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego mogą złożyć nauczyciel lub opiekun prawny, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w   tym zakresie. ”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mariusz   Mikulski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »