Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 894

Uchwała nr 32/IX/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 3 października 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W załączniku do uchwały Nr 127/XXXVI/2010 z   dnia 3   września 2010 roku w   sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w   Szulborzu Wielkim( Dz. Urz. Woj. Maz. z   2011r. Nr 86 poz. 2773) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 7. pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

Kierownik Ośrodka wydaje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Szulborze Wielkie lub Wójta Gminy Szulborze Wielkie decyzje administracyjne w   zakresie wykonywania zadań zleconych oraz własnych gminy, w   tym o   charakterze obowiązkowym. ;

2)   Skreśla się § 7. pkt 4.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Aneta   Niemira

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe