Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 897

Uchwała nr 38/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz.U. Nr 95, poz. 613 z   2010 r. ze zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Określa się wzory formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i   podatek leśny oraz informacji o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych, informacji o   gruntach i   informacji o   lasach stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5   i 6   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Przyjmuje się wzory formularzy określone w   załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5   i 6   do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr 42/IX/2003 Rady Gminy Szulborze Wielkie z   dnia 10 grudnia 2003 roku w   sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i   podatek leśny oraz informacji o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych, informacji o   gruntach i   informacji o   lasach stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5   i 6   do uchwały.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Aneta   Niemira

 


DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI  
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI  

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  

DL – 1  
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LESNY  

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI  
Zalacznik4.pdf

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI  

INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  
Zalacznik5.pdf

INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  

INFORMACJA NA PODATEK LESNY  
Zalacznik6.pdf

INFORMACJA NA PODATEK LESNY  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe