Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 899

Uchwała nr 43/XI/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 30 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych w tym podatku

Tekst pierwotny

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (Dz.U z   2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.5 ust. 1   i 2, art.6 ust. 12 art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów dnia 19 października 2011r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012r. (M.P. Nr 95, poz.961) Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr 37/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z   dnia 29 listopada 2011 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i   zwolnień przedmiotowych w   tym podatku wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 4   otrzymuje brzmienie.  

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1)   budynki z   wyjątkiem budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

2)   grunty wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej, sportowej oraz do zbiorowego dostarczania wody z   wyjątkiem gruntów lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej. .

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Aneta   Niemira

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe