Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 1064

Uchwała nr XVI/113/11 Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) - Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się w roku 2012 kredyt bankowy w wysokości 4.500.000 złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 2. 1. Spłata kredytu następować będzie w latach 2013-2016.

2. Żródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy - podatek od nieruchomości - uwzględnione w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§ 3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" z deklaracją wesklową do wysokości zobowiązania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Fuglewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe