Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 1068

Uchwała nr 83/XII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XLV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 października 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 291/XLV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia z dnia 12 października 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zmienionej uchwałą Nr 68/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zmienia się załącznik DPN-1, który otrzymuje brzmienie złącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Bednarczyk

Załącznik do Uchwały Nr 83/XII/11
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

U2011.83.z

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe