Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2264

Zarządzenie nr 9/2012 Starosty Węgrowskiego

z dnia 6 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku przy ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz zawartego Porozumienia z dnia 01 czerwca 2010 roku pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Łochów w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu w zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku, ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów Powiat Węgrowski w 2012 roku w wysokości – 2 273,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy 00/100).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Łochowa.
§ 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.
Starosta

Krzysztof Fedorczyk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe