Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2266

Aneks nr 25 Burmistrza Miasta Marki

z dnia 31 stycznia 2012r.

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku

Tekst pierwotny

zawarty w dniu 31 stycznia 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez:

Pana Leszka Rutę - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

oraz

Gminą Marki z siedzibą w Markach, ul. J. Piłsudskiego 95, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:

1) Pana Janusza Werczyńskiego - Burmistrza Miasta

2) przy kontrasygnacie Skarbnika - Pana Sławomira Koc

o następującej treści:

W Porozumieniu Międzygminnym z dnia 26 marca 2004 roku, zwanym dalej „Porozumieniem” wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 6 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Stawka za jeden wozokm wynosi 7,83 zł (siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze)”

§ 2. Załącznik nr 1 do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 4. W terminie do dnia 29 lutego 2012 r. Gmina zobowiązuje się do zapłaty na rachunek Miasta należności za miesiące styczeń i luty 2012 r. wynikającej z wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2012 r. zmian, o których mowa w § 1 i 2.

§ 5. 1) Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

2) Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jeden do celów publikacji.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego


Leszek Ruta

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza


Krzysztof Wnuk


Skarbnik Miasta


mgr Sławomir Koc

Załącznik do Aneksu Nr 25
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 25 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe