Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2267

Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Domanice

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domanice na lata 2011-2017 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Domanice Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017 polegających na : W kolumnie „Prognoza 2011” załącznika:

1) Zwiększa się dochody ogółem (wiersz 1) o kwotę 45.591 zł, w tym:

- (wiersz nr 1a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.591 zł,

- (wiersz nr 1b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000 zł.

2) Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 20) o kwotę 45.591 zł, w tym:

- (wiersz nr 2) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 34.409 zł,

- (wiersz nr 3) Różnica zwiększa się o kwotę 80.000 zł,

- (wiersz nr 6) Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 80.000 zł,

- (wiersz nr 9) Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 80.000 zł,

- (wiersz nr 10) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000 zł,

- (wiersz nr 19) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 45.591 zł.

Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Urbanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xlsx

Wieloletnia Prognoza Finansowa z 15.02.2011 zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xlsx

Wykaz przedsięwzięć do WPF z 15.02.2011 zmiany

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe