Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2268

Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Domanice

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2012 -2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domanice na lata 2012 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Urbanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/78/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/78/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zbirówka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe