Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2272

Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Domanice

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust.6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Domanice postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domanice na lata 2011-2017 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Domanice Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017 polegających na:

1. W kolumnie "Prognoza 2011" załącznika:

1) Zmniejsza się dochody ogółem (wiersz 1) o kwotę 24.867,74 zł w tym:

- (wiersz nr 1a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 24.867,74 zł

2) Zmniejsza się wydatki ogółem (wiersz 20) o kwotę 24.867,74 zł w tym:

- (wiersz nr 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 823,74 zł w tym:

- (wiersz nr 2a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 2.180,00 zł

- (wiersz nr 2b) związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 16.171,98 zł

- (wiersz nr 3) różnica zmniejsza sie o kwotę 24.044 zł

- (wiersz nr 6) środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 24.044 zł

- (wiersz nr 9) środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 24.044 zł

- (wiersz nr 10) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 24.044 zł

- (wiersz nr 19) wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 823,74 zł

- (wiersz nr 21a) dochody bieżące minus wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24.044 zł

2. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian w stosunku do załącznika nr 2 do Uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 08 listopada 2011 roku i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Urbanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/70/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.xls

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/70/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.xls

Przesięwzięcia zbiorówka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe