Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2276

Uchwała nr XV/136/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 31 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale XIV/130/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Walędziak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/136/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/136/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku.

Załącznik do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik.docx

Objaśnienia do Wiloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2012-2020

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe