| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/227/2012 Rady Gminy Długosiodło

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu porządku i   czystości w   gminach (Dz. U. Z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli za odbiór odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Długosiodło, które wynoszą:  

1.   worek 120 litrów - 11,02 zł netto + VAT  

2.   pojemnik 120 litrów - 11,02 zł netto + VAT  

3.   pojemnik 240 litrów - 19,91 zł netto + VAT  

4.   pojemnik 1100 litrów - 45,37 zł netto + VAT  

5.   kontener KP 7   - 347,23 zł netto + VAT  

§   2.   Określa się górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych z   nieczystości ciekłych sanitarnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Długosiodło, które wynoszą:  

1.   za 1   m3 -17,14 zł netto + VAT  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy Długosiodło Nr VI/50/2007 z   dnia 30 marca 2007 roku w   sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z   nieczystości ciekłych z   terenu Gminy Długosiodło.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Dorota   Konopka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »