| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr nr 4 Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 29 listopada 2011r.

do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 r

zawarty w dniu 29 listopada 2011 roku w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa , z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez :

Pana Leszka Rutę                                                         - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

oraz

Gminą Lesznowola , z siedzibą w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:

1. Panią Marią Jolantą Batycką-Wąsik                             - Wójta Gminy

2. przy kontrasygnacie Skarbnika                                           - Pani Elżbiety Obłuskiej o następującej treści: W związku z kontynuacją funkcjonowania linii uzupełniających w Porozumieniu z dnia 9 grudnia 2010 roku, zwanym dalej „Porozumieniem” wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2. Stawka za jeden wozokm realizowany przez Linie uzupełniające określona zostanie zgodnie z wynikiem przetargu, o którym mowa § 1 ust. 5..

§ 2. W § 13 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

3. W zakresie dotyczącym Linii uzupełniających Porozumienie obowiązywać będzie w okresie ustalonym w umowie o której mowa w § 1 ust. 5 jednak nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia niniejszego Porozumienia. Po zakończeniu obowiązywania umowy Strony przewidują możliwość przedłużania okresu funkcjonowania linii zgodnie z trybem określonym w § 1 ust. 5..

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2011 roku.

§ 4. 1. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jeden do celów publikacji.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego


Leszek Ruta

Wójt Gminy Lesznowola


Maria Jolanta Batycka - Wąsik


Skarbnik Gminy Lesznowola


Elżbieta Obłuska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »