Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2597

Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie nadania statutu ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit „a”, art. 58 ust. 1 i 6, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 ze zm.), Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut trzyletniej ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu dla młodzieży, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, jak również z dodatkową niepełnosprawnością sprzężoną - słabo słyszących, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z siedzibą ul. Kościuszki 39, 26 -500 Szydłowiec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu


Marek Sokołowski

Załącznik do Uchwały Nr XIV/94/2012
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały Nr XIV 94 2012

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe