| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1.4.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 4 stycznia 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV/136/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych w 2012r

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności § 1 pkt 4 uchwały Nr XIV/136/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych w 2012r., z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Na niniejszą uchwałę Miastu Zielonka służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium. Podstawą wniesienia skargi jest uchwała Rady Miasta Zielonka.


Uzasadnienie

W dniu 7 grudnia 2011 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr XIV/136/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych w 2012r.

Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium ustaliło: W § 1 pkt 4 uchwały Rada Miasta Zielonka postanowiła zwolnić w 2012r. z podatku od nieruchomości „garaże, budynki lub ich części zajęte do przechowywania wózków inwalidzkich oraz innych pojazdów należących do inwalidów przez których przydatność posiadania ze względu na inwalidztwo potwierdzone jest stosownym orzeczeniem”.

Kolegium zważyło: W ocenie Kolegium zwolnienie powyższe jest rażąco sprzeczne z art. 7 ust. 3 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem rada gminy może wprowadzić inne niż ustawowe zwolnienia ale o charakterze przedmiotowym. Wyżej cytowane zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym. Zwolnienie to jest bowiem uzależnione od właściwości podmiotu, tj. od tego czy dana nieruchomość jest zajęta do przechowywania wózków inwalidzkich oraz innych pojazdów należących do inwalidów posiadających „stosowne orzeczenie”, nie zaś od przymiotu przedmiotu opodatkowania. Prowadzi to do prostego wniosku, że gdyby zatem dowolny przedmiot opodatkowania (garaż/budynek lub ich część) był zajęty do przechowywania wózka inwalidzkiego lub innego pojazdu należącego do innego podmiotu to podlegałby opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Zatem ww. zwolnienie jest rażąco sprzeczne z art. 7 ust. 3 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż przepis ten daje uprawnienie dla rady gminy do wprowadzenia innych niż określone ustawami zwolnień przedmiotowych. Wprowadzając zwolnienia o charakterze podmiotowym organ stanowiący naruszył rażąco także art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wg którego „określanie (…) kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”. Oznacza to, że kwestia zwolnień podmiotowych, obejmujących pewne kategorie podatników, została wyraźnie zastrzeżona dla materii ustawowej i wyłączona z kompetencji organów stanowiących prawo miejscowe.

Mając na uwadze, że badana uchwała w części jest rażąco sprzeczna z prawem, Kolegium orzekło jak wyżej.

Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium


Teresa Gołębiewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »