| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/151/09 Rady Gminy Sterdyń

z dnia 15 czerwca 2009r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Sterdyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.437 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/54/03 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 19 września 1999 r. w sprawie zasadusytuowania na terenie gminy Sterdyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 267, poz.7023) wprowadza się następujące zmiany: - § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się na imprezach organizowanych na otwartym powietrzu na placu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz placach przed budynkami remiz strażackich i świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Sterdyń".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sterdyń.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Góral

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »