Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2912

Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 28 lutego 2012r.

zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej „Powierzającym”, reprezentowanym przez:1. Marka Chciałowskiego - Starostę Powiatu Garwolińskiego2. Stefana Gorę - Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego aMiastem Siedlce, reprezentowanym przez:1. Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie

Tekst pierwotny

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 4   ust. 1   pkt. 1   art. 5   ust. 2   art. 12 pkt. 8   lit. h ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z   późniejszymi zm.) art.216 ust. 2   pkt.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 46, art. 48 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80 z   2010r., poz.526 z   późn.zm.), Uchwała Nr XX/98/2004 Rady Powiatu Garwolińskiego z   dnia 27 maja 2004 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień w   sprawie wzajemnego powierzania zadań z   zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z   przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych oraz uchwała Nr XX/216/2007 Rady Miasta Siedlce zmieniającą Uchwałę Nr XXVI/382/2000 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.  

§   1.   Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i   terminów przekazywania przez "Powierzającego" dotacji na realizację przez "Przyjmującego" zadań z   zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w   Sobolewie.  

§   2.   Strony ustalają, iż „Przyjmujący”, jako organ prowadzący ośrodek doskonalenia zawodowego zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z   teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w   Sobolewie w   formie kursów, zgodnie z   załącznikiem określającym:  

-   nazwę placówki realizującej zajęcia,  

-   stopień kursu, zawód, termin,  

-   liczbę uczniów,  

-   wysokość opłaty,  

-   nr konta bankowego,  

-   koszty zakwaterowania i   wyżywienia oraz formę ich realizacji.  

§   3.   Opłata za kurs winna być wniesiona przez "Powierzającego" na konto "Przyjmującego" wskazane w   załączniku do porozumienia w   terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia.  

§   4.   Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   5.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   6.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Publikuje powierzający.  

 

Prezydent Miasta  


Wojciech   Kudelski


Skarbnik Miasta  


Kazimierz   Paryła

Starosta  


Marek   Chciałowski


Wicestarosta  


Stefan   Gora


Skarbnik Powiatu  


Józef   Zając

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe