Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2916

Zarządzenie nr 120.25.2012 Starosty Wołomińskiego

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 3   i ust. 4   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.) w   związku z   art. 34 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) zarządzam, co następuje:  

§   1.   Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w   roku 2012:  

-   w Domu Dziecka w   Równem z   siedzibą w   Równem 78, 05-282 Strachówka, na kwotę 3.679,02 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 02/100).  

§   2.   Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz dyrektorom placówek o   których mowa w   § 1.  

§   3.   Zarządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w   placówkach, o   których mowa w   § 1, od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w   którym zostało opublikowane.  

 

 

Starosta Wołomiński  


Piotr   Uściński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe