Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3106

Uchwała nr XVII/130/12 Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje drodze wewnętrznej, obejmującej działki ewidencyjne nr: 315/7 oraz 315/18 położone w miejscowości Bieniewice gmina Błonie, w obrębie 0004-Bieniewice nazwę „MAKOWA”, uwzględniając wniosek jej właścicieli.

2. Lokalizacja ulicy Makowej wykazana jest na kopii mapy ewidencyjnej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jacek Fuglewicz


Przewodniczący Rady


Jacek Fuglewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych. W świetle przepisów art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) rada gminy podejmując uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zobowiązana jest uzyskać pisemną zgodę właścicieli gruntów na których jest zlokalizowana. Działki nr: 315/7 i 315/18 będące drogą wewnętrzną położone są w miejscowości Bieniewice gmina Błonie i stanowią własność osób fizycznych. W dniu 10 listopada 2011r. do kancelarii Urzędu wpłynął wniosek właścicieli drogi o nadanie jej nazwy „Makowa”. Zaproponowana nazwa nawiązuje do nazw ulic położonych w okolicy.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/130/12
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 5 marca 2012 r.
Zalacznik.pdf

mapa ewidencyjna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe