Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3112

Zarządzenie nr 13/12 Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 55, poz. 577 z późn.zm.), oraz art. 13, pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2011, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Ciechanów, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ciechanów


Marek Kiwit

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/12
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik.13.12.2012-03-26

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe