Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3113

Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Pomiechówek

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy Społecznej (Dz. U. z 2009r. NR 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Gminy w Pomiechówku uchwala co następuje:

§ 1.

W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku stanowiącym załącznik do Uchwały NR XXII/174/09 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku, zmienionym uchwałą Nr XV/82/07 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 27 grudnia 2007r., uchwałą NR XXVII/145/2008 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2008r i uchwałą NR XXXIX/220/09 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 28 października 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale I Postanowienia ogólne w § 1

- ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. NR 180, poz. 1493 z późn. zm.)”,

- dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. NR 149, poz. 887)”,

- dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 9.

2. W Rozdziale I postanowienia ogólne § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Siedziba Ośrodka mieści się w Pomiechówku, ul. Słoneczna 51”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upłynięciu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodnicząca Rady Gminy


Anna Malesza-Bajno

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe