Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3114

Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Pomiechówek

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Błędowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Rada Gminy w Pomiechówku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadać nazwę drodze wewnętrznej we wsi Błędowo: PLATYNOWA – stanowiącej działki ewidencyjne o nr nr 143/13, 145/42, 135/33, 135/55 i część działki nr 135/50.

2. Szczegółowy przebieg przedmiotowej drogi określono w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Anna Malesza-Bajno

Załącznik do Uchwały Nr XVII/116/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik1.jpg

mapa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe