Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3117

Uchwała nr XIII/101/2012 Rady Gminy w Czerwonce

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwonka w 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) i   art. 11 a   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt ( Dz. U. z   2003r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje:  

§   1.  

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwonka w   2012 roku, w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Czerwonka.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  


Uzasadnienie

W związku z   nowelizacją ustawy o   ochronie zwierząt z   dnia 21 sierpnia 1997r. ( tj. Dz. U. z   2003r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) zmieniony został art. 11 a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w   drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z   art. 11 ust. 1   w/w ustawy. Koszty realizacji programu ponosi gmina. Uchwałę przyjmuje się po uzgodnieniu z   Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii obwodów łowieckich działających na obszarze gminy. Podjęcie tej uchwały jest zatem uzasadnione.  


Załącznik do Uchwały Nr XIII/101/2012
Rady Gminy w Czerwonce
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik.doc

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwonka w   2012r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Wiesław   Widomski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe