Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3287

Uchwała nr XII/121/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu

z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230ust. 6   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zpóźn. zm.) art. 169 i   170 Ustawy o   finansach publicznych z   30 czerwca 2005r. (Dz. U. nr 249poz. 2104) z   2005r. w   związku z   art. 121 ust. 7   i 8   oraz art. 122 ust. 3   ustawy z   dnia 27sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Tłuszczu uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1   „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Rady Miejskiej w   Tłuszczu Nr XI/113/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku w   sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/119/2012 z   dnia 21 lutego 2012 roku w   sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2   „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w   Tłuszczu Nr XI/113/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku w   sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/119/2012 z   dnia 21 lutego 2012 roku w   sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Tłuszczu  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/121/2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 21 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do uchwały nr XII.121.2012  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/121/2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 21 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do uchwały nr XII.121.2012  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/121/2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 21 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie do uchwały Nr XII.121.2012  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Tłuszczu  


Krzysztof   Gajcy

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe