Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3289

Uchwała nr 124.XXI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunkó umorzenia w całosci lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.) w   związku z   art. 12 pkt 11 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592, z   późn. zm.) Rada Powiatu w   Sierpcu uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się warunki umorzenia w   całości lub w   części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczejw brzmieniu określonym w   Załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Sierpcu.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr 21/III/10 Rady Powiatu w   Sierpcu z   dnia 30 grudnia 2010r. Rady Powiatu w   Sierpcu w   sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z   opłat za pobyt dzieci w   rodzinach zastępczych i   w   placówkach opiekuńczo - wychowawczych.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni, od daty opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Juliusz   Gorzkoś

 


Załącznik do Uchwały Nr 124.XXI.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik  
do UCHWAŁY NR124.XXI.2012  
RADY POWIATU W   SIERPCU  
z dnia 30 marca 2012 roku.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe