Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3293

Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie likwidacji Przedszkola w Ojrzeniu wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu oraz rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1, w   związku z   art.3 pkt1, art. 62, ust. 5   i art. 5c pkt1ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. ) i   art. 25 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. 09, Nr 157, poz.1240 ze zm.)   uchwala się, co następuje:  

§   1.  

Zlikwidować z   dniem 31 sierpnia 2012 r. Przedszkole w   Ojrzeniu wchodzące w   skład Zespołu Placówek Oświatowych w   Ojrzeniu.  

§   2.  

Rozwiązać z   dniem 31 sierpnia 2012 roku Zespół Placówek Oświatowych w   Ojrzeniu w   skład, którego wchodzą:  

1.   Szkoła Podstawowa Ojrzeniu.  

2.   Przedszkole w   Ojrzeniu.  

§   3.  

Szkoła Podstawowa w   Ojrzeniu przejmuje należności, zobowiązania oraz majątek Zespołu Placówek Oświatowych w   Ojrzeniu.  

§   4.  

Pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w   Ojrzeniu stają się pracownikami Szkoły Podstawowej w   Ojrzeniu.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Krystyna   Drążkiewicz


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XV/84/2012 z   dnia  9. lutego 2012 roku Rada Gminy Ojrzeń wyraziła zamiar likwidacji Przedszkola w   Ojrzeniu wchodzącego w   skład Zespołu Placówek Oświatowych w   Ojrzeniu.  

Projekt uchwały o   zamiarze likwidacji był przedstawiony do zaopiniowania działającym na terenie gminy związkom zawodowym:  

1.   ZNP Oddział w   Ciechanowie zrezygnował z   wydania opinii informując o   zapoznaniu się z   treścią uchwały - pismem z   dnia 20.12.2011r znak: ZNP ZOP/076/50/11.  

2.   „NSZZ Solidarność” Międzyzakładowa Komisja NR1788 Pracowników Oświaty i   Wychowania w   Ciechanowie – przekazano opinię pozytywną pismem z   dnia 30.12.2011, Nr MK 1788/13/2011.  

Pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w   Ojrzeniu wydał również Mazowiecki Kurator Oświaty w   piśmie znak: DCI.542.6.2012MT z   dnia 27. lutego 2012r.  

Projekt uchwały o   likwidacji Przedszkola w   Ojrzeniu został ponownie przedstawiony związkom zawodowy do zaopiniowania:  

3.   ZNP Oddział w   Ciechanowie pismem znak: ZNP ZOP/076/10/12 z   dnia 19.03.2012 roku - ponownie zrezygnował z   wydania opinii informując o   zapoznaniu się z   treścią uchwały.  

1.   „NSZZ Solidarność” Międzyzakładowa Komisja NR1788 Pracowników Oświaty i   Wychowania w   Ciechanowie – przekazano opinię pozytywną pismem z   dnia 12.03.2012r. Nr  MK 1788.01.2012.  

W związku z   tym, że procedura obowiązująca przy likwidacji przedszkola została wypełniona, zasadne jest podjęcie uchwały o   likwidacji Przedszkola w   Ojrzeniu wchodzącego w   skład Zespołu Placówek Oświatowych w   Ojrzeniu.  

Jednocześnie należy podjąć uchwałę o   likwidacji Zespołu Placówek Oświatowych w   Ojrzeniu ponieważ Zespół nie może tworzyć jedna placówka oświatowa, czyli Szkoła Podstawowa w   Ojrzeniu. Z   chwilą rozwiązania Zespołu, Szkoła Podstawowa w   Ojrzeniu staje się samodzielną jednostką.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe