Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3295

Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sadłowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust.1 pkt 2 ust. 3 i 4 ustawy z dna 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, Rada Miejska w Bieżuniu uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się Samorządową Szkołę Podstawową w Sadłowie

§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się kontynuowanie nauki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bieżuniu, a obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowany będzie w Przedszkolu Samorządowym w Bieżuniu.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmie Gmina Bieżuń. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Bieżuń.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmie Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmie Mazowiecki Kurator Oświaty w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zygmunt Liszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe