Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3297

Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów fianansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1   pkt 1   i 2   ust 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), zarządza się, co następuje:  

§ 1.  

Przyjmuje się:  

1.   sprawozdanie roczne z   wykonania budżetu gminy Rzekuń za 2011 r., w   brzmieniu określonym w   załączniku Nr 1   do zarządzenia,  

2.   sprawozdanie roczne z   wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 r., w   brzmieniu określonym w   załączniku Nr 2   do zarządzenia.  

§ 2.  

Postanawia się przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie roczne z   wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz sprawozdanie roczne z   wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok, w   terminie do dnia 31 marca 2012 r.  

§ 3.  

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie, sprawozdanie roczne z   wykonania budżetu gminy Rzekuń za 2011 rok, w   terminie do dnia 31 marca 2012 r.  

§ 4.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.  

§ 5.  

1.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

2.   Sprawozdanie, o   którym mowa w   § 1   pkt 1   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Wójt Gminy Rzekuń  


Stanisław   Godzina

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Nr 1   Doch2011  

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Nr 2   Wyd2011  

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Nr 3   ROZCHODY11  

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Nr 4   D RZAD2011  

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Nr 5   W RZAD2011  

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Nr 6   Wyk.inwest.za 2011  

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

instytucj kultury 2011  

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik.pdf

Anal.zbior. opisowa budz. za 2011-1  

Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznika.pdf

instytucje kultyru 2011  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe