Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3298

Uchwała nr XVII/101/11 Rady Gminy Prażmów

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późniejszymi zmianami/, Rada Gminy Prażmów uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się przedmiot uchwały nr IV/11/11 z dnia 10 lutego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2015 z późniejszymi zmianami, który otrzymuje następujące brzmienie „w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej”, 2. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne, Zmienia się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2012 – 2015 do WPF oraz wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Prażmów do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Prażmów.

Przewodniczący Rady Gminy Prażmów


Miłosław Zegadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/101/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe