Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3301

Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Gminy Prażmów

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Prażmów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 maraca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Prażmów uchwala co następuje:

§ 1.

1) Ulicy, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 214/2 w obrębie Nowy Prażmów:- nadaje się nazwę "ul. MALINOWA"

2) Usytuowanie ulicy zaznaczono na załączniku graficznym, stanowiącym integranlą część uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Gminy Prażmów oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Nowy Prażmów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Miłosław Zegadło

Załącznik do Uchwały Nr XVII/106/2011
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

ul. Malinowa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe