Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3303

Uchwała nr 82/XV/12 Rady Gminy Rościszewo

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwiarząt na terenie gminy Rościszewo w 2012 roku"

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustway z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591,z późn.zm) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U z 2003 r. Nr 106.1002, z późn.zm.) Rada Gminy Rościszewo uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie gminy Rościszewo na 2012 rok" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rościszewo


Witold Dziurlikowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 82/XV/12
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.doc

uzasadnienie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 82/XV/12
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik2.doc

Program opieki nad zwierzętami

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe