| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie likwidacji wygasająco Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz art. 5c pkt 1   i art. 59 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r., Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2014 r. likwiduje się wygasająco Liceum Ogólnokształcące wchodzące w   skład Zespołu Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w   Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4.  

§   2.   W roku 2012 i   2013 nabór uczniów do klasy I   Liceum Ogólnokształcącego w   Zespole Szkół w   Karczewie nie będzie prowadzony.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę z   wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty w   Warszawie w   terminie 1   miesiąca od dnia zakończenia likwidacji szkoły.  

§   4.   Mienie ruchome likwidowanego wygasająco Liceum Ogólnokształcącego przeznacza się na doposażenie istniejących placówek w   Zespole Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w   Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Karczewie i   tablicy informacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w   Zespole Szkół w   Karczewie.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Marton

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/194/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie do Uchwały w   spr. likw.L.O.w Zesple Szkół  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »