| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 101/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 13 kwietnia 2012r.

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żabia Wola oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żabia Wola

              Na podstawie art. 18 pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie województwa (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1590, z   późn. zm. 1)   ), art. 43 ust. 2a ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.   U. z   2012 r. poz. 145) oraz art. 22 ust. 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. o   zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) – uchwala się, co następuje:  

§   1.   Likwiduje się aglomerację Żabia Wola o   równoważnej liczbie mieszkańców 3750, wyznaczoną rozporządzeniem Nr 90 Wojewody Mazowieckiego z   dnia 12 sierpnia 2005 r. w   sprawie wyznaczenia aglomeracji Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 201, poz. 6610).  

§   2.   1.   Wyznacza się aglomerację Żabia Wola o   równoważnej liczbie mieszkańców 2610, położoną na terenie gminy Żabia Wola, z   oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w   Żabiej Woli.  

2.   W skład aglomeracji Żabia Wola wchodzą następujące miejscowości: Huta Żabiowolska, Józefina, część miejscowości Osowiec, część miejscowości Wycinki Osowskie, Żabia Wola.  

3.   Obszar i   granice aglomeracji Żabia Wola, o   której mowa w   ust. 1, określa mapa  
w skali 1   : 25   000, stanowiąca załącznik do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego  


Tomasz   Kucharski

 

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i   Nr 167, poz. 1759, z   2006 r. Nr 126, poz. 875 i   Nr 227, poz. 1658, z   2007 r. Nr 173, poz. 1218 z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 157, poz.1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281.  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/12
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.JPG

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 101/12
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »