Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3740

Uchwała nr XII/88/12 Rady Gminy w Skórcu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gołąbku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2   i 3   w zw. z   art. 5c pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U   z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy  
z dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1   pkt 2, ust. 3   i ust. 4   ustawy z   dnia 30 czerwca 2005 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z   późn. zm.), po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty - uchwala się, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012r. r. likwiduje się Szkołę Podstawową w   Gołąbku.  

§   2.   Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w   Szkole Podstawowej w   Skórcu, zgodnie  
z jej obwodem ustalonym odrębną uchwałą.  

§   3.   Należności i   zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Skórzec. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Skórzec.  

§   4.   Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Skórzec, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.    

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  


Grażyna   PIETRAK

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe