Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3742

Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Sochocin

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 55 poz 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Sochocin zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sochocin za rok 2011, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Sochocin:

1) sprawozdanie finansowe Gminy Sochocin za rok 2011, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za rok 2011, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za rok 2011, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

4) Informację o stanie mienia Gminy Sochocin, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 pkt 4.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt


Anna Zwierzchowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2012
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.docx

Analiza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2012
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik2.doc

Część opisowa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe