Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3785

Uchwała nr XXI/202/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 19 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim

Tekst pierwotny

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w   Ożarowie Mazowieckim  

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.).   Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.  

Drodze bez nazwy zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 81/6, 81/12, 82/3, 81/9, 81/14, 81/15, 83/5, 83/6, 84/15, 84/14, 84/16, 86/5 położonej w   obrębie geodezyjnym 0003, w   Ożarowie Mazowieckim, nadaje się nazwę   Wojciecha Korfantego   .  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   3.  

Uchwała wymaga ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 
Blanka   Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Uzasadnienie

W wyniku podziału nieruchomości powstały działki nr 81/6, 81/12, 82/3 stanowiące własność Gminy Ożarów Mazowiecki oraz działki nr 81/9, 81/14, 81/15, 83/5, 83/6, 84/15, 84/14, 84/16, 86/5 stanowiące własność firmy SPV MNEME INVESTMENT Sp. z   o.o. (stanowiąca drogę wewnętrzną).  

Działki będące własnością Gminy Ożarów Mazowiecki zgodnie z   Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są pod drogę gminną i   oznaczone symbolem 35 KDD.  

Zgodnie z   art. 8   pkt 1   i 1a ustawy o   drogach publicznych z   dnia 21 marca 1985r. podjęcie przez Radę Miejską uchwały w   sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Zgoda została uzyskana.  

Ulica   Wojciecha Korfantego   nie występuje na terenie Miasta i   Gminy Ożarów Mazowiecki.  

Nieruchomości przyległe do w/w działek w   Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr 453/06 Rady Miejskiej w   Ożarowie Mazowieckim z   dnia 12 września 2006r.) przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i   mieszkaniowo usługową.  

Nadanie nazwy ulicy umożliwi docelowe ustalenie właściwego adresu porządkowego nowopowstałym budynkom oraz ułatwi funkcjonowanie obecnym i   przyszłym mieszkańcom.  

Szkic lokalizacyjny  
 

infoRgrafika

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe