Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3864

Uchwała nr 25/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 19 marca 2012r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu powiatu za 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z   2001 r Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm. ) oraz art.267 i   art. 269 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.)   uchwala się co następuje   :  

§   1.  

Zarząd powiatu przedstawia sprawozdanie z   wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2011 rok zgodnie z   załącznikami:  

-   sprawozdanie z   wykonania dochodów budżetowych wg działów – załącznik Nr 1,  

-   sprawozdanie z   wykonania wydatków budżetowych wg działów - załącznik Nr 2,  

-   sprawozdanie z   wykonania dochodów budżetu powiatu część tabelaryczna – załącznik Nr 3,  

-   sprawozdanie z   otrzymanych dotacji celowych z   budżetu państwa na zadnia bieżące z   zakresu administracji rządowej – część tabelaryczna – załącznik Nr 4,  

-   sprawozdanie z   wykonania wydatków budżetu powiatu – część tabelaryczna – załącznik Nr 5,  

-   sprawozdanie z   wykonania zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – załącznik Nr 6,  

-   część opisowa do sprawozdania z   wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego – załącznik Nr 7,  

-   sprawozdanie z   wykonania wydatków oświaty na poszczególne jednostki – załącznik Nr 8, Nr 9, Nr 10.  

-   sprawozdanie z   wykorzystania dotacji podmiotowej z   budżetu dla niepublicznych szkół i   placówek – załącznik Nr 11,  

-   sprawozdanie z   wykonania wydatków domów pomocy społecznej – załącznik Nr 12 i   Nr 13,  

-   wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów – załącznik Nr 14,  

-   sprawozdanie z   wykonania dochodów i   wydatków na rachunku, o   którym mowa w   art. 223 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych – załącznik Nr 15,  

-   sprawozdanie z   otrzymanych dotacji celowych i   pomocy finansowej na zadania realizowane w   drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – załącznik Nr 16,  

-   sprawozdanie z   zadań realizowanych w   drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – załącznik Nr 17,  

-   sprawozdanie z   dotacji udzielonych w   2011 roku z   budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 18,  

-   sprawozdanie z   dotacji udzielonych w   2011 roku z   budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 19,  

-   informacja o   stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Przasnyskiego - załącznik Nr 20.  

§   2.  

Sprawozdanie przekazuje:  

-   Radzie Powiatu Przasnyskiego  

-   Regionalnej Izbie Obrachunkowej  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.  

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu  


mgr inż.   Zenon   Szczepankowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4   do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5   do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6   do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7   do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8   do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9   do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik18.pdf

Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik19.pdf

Załącznik nr 19 do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 25/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2012 r.
Zalacznik20.pdf

Załącznik nr 20 do Uchwały Nr 25/12 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z   dnia 19 marca 2012 roku.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe