Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3865

Uchwała nr 320/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591, z   późn. zm.), w   związku art. 62 ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tj.: Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572, z   późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 roku rozwiązuje się Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2   w Grodzisku Mazowieckim, ul. Westfala 3.  

2.   Z dniem 31 sierpnia 2012 roku rozwiązuje się gminną jednostkę organizacyjną – jednostkę budżetową o   nazwie „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2   w Grodzisku Mazowieckim, ul. Westfala 3”.  

§   2.   1.   W wyniku rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2   w Grodzisku Mazowieckim, wchodząca w   jego skład Szkoła Podstawowa Nr 2   im. M. Konopnickiej w   Grodzisku Mazowieckim, ul. Westfala 3   staje się samodzielną jednostką organizacyjną - jednostką budżetową Gminy Grodzisk Mazowiecki.  

2.   Majątek ruchomy oraz należności i   zobowiązania Zespołu przejmuje Szkoła Podstawowa Nr 2   im. M. Konopnickiej w   Grodzisku Mazowieckim, ul. Westfala 3.  

3.   Pracodawcą dla zatrudnionych w   Zespole pracowników staje się Szkoła Podstawowa Nr 2   im. M. Konopnickiej w   Grodzisku Mazowieckim, ul. Westfala 3.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Joanna   Wróblewska


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 62 ust. 5   organ prowadzący zespół szkół może wyłączyć z   zespołu niektóre szkoły, włączyć do zespołu inne szkoły, a   także może rozwiązać zespół.  

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2   wchodziła Szkoła Podstawowa Nr 2   im. M. Konopnickiej oraz Przedszkole Nr 2   im. Stefka Burczymuchy. W   związku z   likwidacją Przedszkola Nr 2   z dniem 31 sierpnia 2012 roku, zasadnym jest rozwiązanie zespołu i   pozostawienie Szkoły Podstawowej Nr 2   jako samodzielnej jednostki organizacyjnej.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe