Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3866

Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 19 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Szkół Podstawowych w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów

Tekst pierwotny

Na podstawie  art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale  Nr VIII/33/99 Rady Miejskiej z   dnia 15 marca 1999 r. w   sprawie ustalenia planu sieci publicznych Szkół Podstawowych w   Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów  (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z   1999 r. Nr 31, poz. 949) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w §1, w   pkt 1   wyrazy „Bohaterów Armii Radzieckiej” zastępuje się wyrazem „Sportowej”,  

2)   załączniki Nr 1, 2, 3, 4   zastępuje się załącznikami Nr 1, 2, 3, 4   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Waldemar   Zabielski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/106/2012    
Rady Miejskiej w   Makowie Mazowieckim    
z dnia 19 kwietnia 2012 r.  
 

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1   w Makowie Mazowieckim  

1)   Adama Mickiewicza (od Nr 1   do nr 9),  

2)   Adamowska,  

3)   Armii Krajowej od  skrzyżowania z   ulicą Cmentarną do skrzyżowania z   drogą krajową Nr 60,  

4)   Brzozowa,  

5)   Buźniczna,  

6)   Chabrowa,  

7)   Cicha,  

8)   Cmentarna,  

9)   Dolna,  

10)   Dunaj,  

11)   Franciszkańska,  

12)   Fryderyka Chopina,  

13)   Grabowa,  

14)   Graniczna,  

15)   Grzybowa,  

16)   Hanki Sawickiej,  

17)   Jałowcowa,  

18)   Janka Krasickiego,  

19)   Jaśminowa,  

20)   Jesionowa,  

21)   Jodłowa,  

22)   Juliusza Słowackiego,  

23)   Kanałowa,  

24)   Kilińskiego,  

25)   Klonowa,  

26)   Konwaliowa,  

27)   Kościelna,  

28)   Krótka,  

29)   Leśna,  

30)   Liliowa,  

31)   Lipowa,  

32)   Łąkowa,  

33)   1 Maja (od nr 1   do nr 6) ,  

34)   Marii Konopnickiej,  

35)   Mazowiecka,  

36)   Nadrzeczna,  

37)   Ogrodowa,  

38)   Poprzeczna,  

39)   Prosta,  

40)   Przasnyska,  

41)   Różana,  

42)   Różańska,  

43)   Rumiankowa,  

44)   Rynek,  

45)   Słonecznikowa,  

46)   Spokojna,  

47)   Sportowa,  

48)   Spółdzielcza,  

49)   Stanisława Moniuszki,  

50)   Świerkowa,  

51)   Tadeusza Kościuszki,  

52)   Warszawska,  

53)   Wąska,  

54)   Wierzbowa,  

55)   Wiśniowa,  

56)   Wrzosowa,  

57)   Władysława Broniewskiego,  

58)   Zielony Rynek,  

59)   Zwrotna,  

60)   Żytnia.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVI/106/2012    
Rady Miejskiej w   Makowie Mazowieckim    
z dnia 19 kwietnia 2012 r.  
 

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2   w Makowie Mazowieckim  

1)   Adama Mickiewicza (od Nr 10, tj. skrzyżowania z   ulica Moniuszki w   stronę szpitala do końca ulicy),  

2)   Armii Krajowej od skrzyżowania z   ulicą Moniuszki do skrzyżowania z   ulicą Cmentarną,  

3)   Bolesława Chrobrego,  

4)   Bolesława Krzywoustego,  

5)   Bolesława Prusa,  

6)   Bursztynowa,  

7)   Ciechanowska,  

8)   Czesława Miłosza,  

9)   Diamentowa,  

10)   Dobra,  

11)   Duńskiego Czerwonego Krzyża,  

12)   Generała Pułaskiego,  

13)   Henryka Sienkiewicza,  

14)   Hugo Kołłątaja,  

15)   Jarosława Iwaszkiewicza,  

16)   Józefa Piłsudskiego,  

17)   Juliana Tuwima,  

18)   Kolejowa,  

19)   Konstytucji 3   Maja,  

20)   Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,  

21)   Kopernika,  

22)   Królowej Jadwigi,  

23)   Leopolda Staffa,  

24)   1 Maja (od nr 7   do końca ulicy) ,  

25)   Macieja Rataja,  

26)   Mieszka I,  

27)   Perłowa,  

28)   Pogodna,  

29)   Polna,  

30)   Przemysłowa,  

31)   Rolna,  

32)   Rzemieślnicza,  

33)   Słoniawska,  

34)   Sobieskiego,  

35)   Stanisława Staszica,  

36)   Szafirowa,  

37)   Wiejska,  

38)   Wincentego Witosa,  

39)   Wiosenna,  

40)   Władysława Stanisława Reymonta,  

41)   Władysława Jagiełły,  

42)   Wspólna,  

43)   Zachodnia,  

44)   Zagrodowa,  

45)   Zofii Nałkowskiej,  

46)   Zrembowska.  
 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XVI/106/2012    
Rady Miejskiej w   Makowie Mazowieckim    
z dnia 19 kwietnia 2012 r.  
 

Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 1   w Makowie Mazowieckim  

Granice obwodu stanowią:  

1)   Od strony północnej granice administracyjne miasta od ulicy Przasnyskiej w   kierunku wschodnim.  

2)   Od strony wschodniej granice administracyjne miasta.  

3)   Od strony południowej granice administracyjne miasta ulica Armii Krajowej od skrzyżowania z   drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z   ulicą Cmentarną, ulica Cmentarna do skrzyżowania z   ulicą Moniuszki w   kierunku wschodnim.  

4)   Od strony zachodniej ulica Moniuszki i   Przasnyska.  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XVI/106/2012    
Rady Miejskiej w   Makowie Mazowieckim    
z dnia 19 kwietnia 2012 r.  
 

Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2   w Makowie Mazowieckim  

Granice obwodu stanowią:  

1)   Od strony północnej granice administracyjne miasta od ulicy Przasnyskiej w   kierunku zachodnim.  

2)   Od strony wschodniej ulica Moniuszki i   Przasnyska.  

3)   Od strony południowej granice administracyjne miasta ulica Armii Krajowej od skrzyżowania z   drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z   ulicą Cmentarną, ulica Cmentarna do skrzyżowania z   ulicą Moniuszki w   kierunku zachodnim.  

4)   Od strony zachodniej granice administracyjne miasta.  


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 17. ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   poźn. zm.) rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez gminę, a   także określa granice ich  obwodów. Od czasu określenia przez Radę Miejską w   Makowie Mazowieckim planu sieci szkół i   obwodów na terenie miasta powstało wiele nowych ulic, których plan ten nie obejmuje. Ponadto dotychczasowe granice obwodów uwzględniały niektóre miejscowości z   gmin sąsiednich. Miejscowości te  były uwzględnione zarówno w   obwodach makowskich szkół, jak i   obwodach szkół w   tych gminach. Uregulowanie planu sieci szkół i   granic obwodów ma charakter porządkowy i   służyć będzie m. in. kontrolowaniu przez miasto realizacji obowiązku szkolnego i   daje gwarancję przyjęcia dziecka do szkoły. Podjęcie proponowanej uchwały spowoduje również dostosowanie granic obwodów do obowiązujących uregulowań prawnych.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe