| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 19 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się nazwę   Admirała Rickovera   ulicy położonej w   Makowie Mazowieckim - łączącej ulicę Przasnyską z   ulicą Kopernika zgodnie z   załącznikiem graficznym do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Waldemar   Zabielski

 


Załącznik do Uchwały Nr XVI/116/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny  


Uzasadnienie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej oraz Panowie Radni Jerzy Dąbrowski i   Marek Jaroszewski wystąpili z   wnioskiem o   nadanie nazwy „Admirała Hymana Georga Rickovera” ulicy położonej w   Makowie Mazowieckim oznaczonej w   ewidencji gruntów Nr 781/1, 762/16, 762/23, 762/21, 761/13,  764/10, 764/7, 719/12, 719/13.  

Urodzony w   1900r. w   Makowie Mazowieckim Hyman w   6 roku życia wyemigrował z   rodzicami do Ameryki. Swoje życie związał z   marynarką wojenną Stanów Zjednoczonych i   w czasie 63 letniej służby zdobył najważniejsze odznaczenia cywilne i   wojskowe. Jego pasją była elektrotechnika i   okręty podwodne. Dziełem życia opracowanie planu pierwszego okrętu podwodnego na świecie o   napędzie nuklearnym. Nadanie ulicy nazwy Admirała Hymana Georga  Rickovera i   utworzenie przy niej muzeum o   charakterze polsko-żydowskim upamiętniłoby tę wybitną postać i   wspólny los obu narodów na ziemi makowskiej.  

W dniu 12.04.2012r. Zespół do spraw nazewnictwa ulic w   mieście Makowie Mazowieckim pozytywnie zaopiniował propozycję nazwy ulicy w   wersji skróconej „ Admirała   Rickovera”.  

Jednakże ze względu na to, iż proponowana nazwa pochodzi od imienia i   nazwiska niepolskiego, nie posiada formy spolszczonej i   powinna zachować oryginalną pisownię oraz biorąc pod uwagę trudności w   posługiwaniu się nazwą. Zespół do spraw nazewnictwa ulic proponuje zasięgnięcie opinii w   powyższej sprawie właścicieli przyległych nieruchomości. Rada Miejska jest organem uprawnionym do decydowania o   nadaniu nazw ulicom będących drogami publicznymi lub wewnętrznymi.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »