Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3873

Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Rzekuń

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 Nr 142,poz.1591, z   późn.zm.), art.10 ust.1 i   art.12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W uchwale nr XIX/119/2011 Rady Gminy Rzekuń z   dnia 16 grudnia 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w   tym podatku wprowadza się następującą zmianę:  

1.   Uchyla się § 5   uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Gryczka

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe