Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3874

Uchwała nr 318/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.8 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 5   lipca 2001 o   cenach (Dz.U. z   2001r Nr 97, poz. 1050 z   późn. zm) Rada Miejska w   Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki:  

A.   BILETY JEDNORAZOWE:  

1.   za przejazd w   obrębie jednej strefy   (w mieście I   strefa lub poza miastem II strefa)   :                

normalny                                                                         2,60 zł                

ulgowy                                                                         1,30zł  

2.   za przejazd na obszarze obu stref   :                

normalny                                                                         3,20 zł                

ulgowy                                                                         1,60 zł  

B.   BILETY MIESIĘCZNE:                              

1.   na jedną linię w   granicach strefy   :  

normalny                                                                         63,00 zł  

ulgowy                                                                         31,00 zł  

2.   na obie strefy jednej linii   :  

normalny:                                                                         84,00 zł  

ulgowy:                                                                         42,00 zł  

3.   na wszystkie linie:  

normalny:                                                                         97,00 zł  

ulgowy:                                                                         48,00 zł  

C.   INNE OPŁATY:  

1.   Za przewóz bagażu do 30 kg w   tym wózki dziecinne bez względu na strefy                 - w   cenie biletu jednorazowego   normalnego w   danej strefie  

2.   Za przejazd bez ważnego biletu:  

-   opłata skredytowana                                                                                       120,00 zł  

-   opłata uiszczona natychmiast lub   najdalej w   ciągu 7   dni                 90,00 zł  

§   2.   Ceny urzędowe ustalone w   niniejszej uchwale mają charakter cen maksymalnych.  

§   3.   Traci moc Uchwała 184/2003 Rady Miejskiej w   Grodzisku Mazowieckim z   dnia 26 listopada 2003 roku w   sprawie cen biletów komunikacji miejskiej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Joanna   Wróblewska


Uzasadnienie

Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej uzależnione są od stawki za 1   wozokilometr, która w   dniu podpisania umowy wynosiła 3,32 zł /km brutto. Od dnia 01.01.2012 stawka za 1   wozokilometr r wynosi 4,49 zł/km brutto. Czyli nastąpił wzrost stawki od 2006r o   1,17 zł/km co stanowi wzrost o   35%.  

Wzrost tego wynagrodzenia wynika z   jego waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i   usług konsumpcyjnych zgodnie z   Komunikatem Prezesa GUS publikowanym w   Monitorze Polskim.  

Powstała konieczność wzrostu cen biletów, których ceny nie zmieniły się od roku 2003 roku tj. od 9   lat. Wzrost cen stawki za wozokilometr o   35% i   jednocześnie brak waloryzacji cen biletów powoduje, że jest to znaczące obciążenie dla budżetu gminy.  

Mając na uwadze powyższe podkreślenia wymaga fakt, że ceny wzrosną jedynie o   kilkanaście procent pomimo, że koszty jakie ponosi Gmina w   związku z   utrzymywaniem komunikacji miejskiej wzrosły o   35% i   to w   okresie o   wiele krótszym niż waloryzowany okres którego dotyczą ceny biletów.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe