Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3875

Uchwała nr 322/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14a ust. 1, w   związku z   art. 14 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572, z   późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się sieć publicznych przedszkoli i   oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki, w   których zapewnia się dzieciom odbycie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.  

2.   Obowiązek, o   którym mowa w   ust. 1   dzieci mogą realizować:  

1)   W publicznych przedszkolach:  

a)   Przedszkole Nr 1   im. Krasnala Hałabały, ul. L. Zondka 5, Grodzisk Mazowiecki,  

b)   Przedszkole Nr 4   z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Górna 12, Grodzisk Mazowiecki,  

c)   Przedszkole Nr 5   w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Zielony Rynek 2, Grodzisk Mazowiecki,  

d)   Przedszkole Nr 7   im. Wróbelka Elemelka, ul. Kopernika 15, Grodzisk Mazowiecki.  

2)   W oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych:  

a)   Szkoła Podstawowa Nr 1   im. Henryka Sienkiewicza, ul. Bartniaka 13A, Grodzisk Mazowiecki,  

b)   Szkoła Podstawowa Nr 2   im. M. Konopnickiej, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki,  

c)   Szkoła Podstawowa Nr 4   im. Józefy Joteyko, ul. Zielony Rynek 2, Grodzisk Mazowiecki,  

d)   Szkoła Podstawowa z   Oddziałami Integracyjnymi Nr 6   im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 31, Grodzisk Mazowiecki,  

e)   Szkoła Podstawowa im. dra Mateusza Chełmońskiego w   Adamowiźnie, ul. Osowiecka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  

f)   Szkoła Podstawowa im. Klementyny z   Tańskich Hoffmanowej w   Izdebnie Kościelnym, ul. ks. M. Oziębłowskiego 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  

g)   Szkoła Podstawowa w   Książenicach, al. E. Marylskiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.  

§   2.   1.   Ustala się następującą sieć publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki:  

1)   Punkt Przedszkolny Nr 1   przy Szkole Podstawowej Nr 1   w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka13A,  

2)   Punkt Przedszkolny Nr 4   przy Szkole Podstawowej w   Adamowiźnie, ul. Osowiecka 33,  

3)   Punkt Przedszkolny Nr 5   przy Szkole Podstawowej w   Izdebnie Kościelnym, ul. ks. M. Oziębłowskiego 9,  

4)   Punkt Przedszkolny Nr 6   przy Szkole Podstawowej Nr 4   w Grodzisku Mazowieckim, Natolin 31,  

5)   Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w   Książenicach, al. E. Marylskiego 3.  

§   3.   Traci moc Uchwała nr 317/2004 Rady Miejskiej w   Grodzisku Mazowieckim z   dnia 29 września 2004 roku w   sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w   publicznych przedszkolach i   szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Grodzisk Mazowiecki.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Joanna   Wróblewska


Uzasadnienie

Zgodnie z   art.14a ust. 1, 1a i   2 ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) Rada Gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i   oddziałów przedszkolnych oraz uzupełnić tę sieć o   inne formy wychowania przedszkolnego. Sieć publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów punktu przedszkolnego powinna być tak zorganizowana, aby zapewnić wszystkim dzieciom pięcioletnim i   sześcioletnim, zamieszkałym na obszarze gminy spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i   aby droga dziecka pięcioletniego i   sześcioletniego z   domu do wymienionych form wychowania przedszkolnego była jak najkrótsza.  

1.   Podjęcie niniejszej uchwały wynika ze zmian w   sieci publicznych przedszkoli i   oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wprowadzonych:  

1)   Uchwałą Nr 279/2012 roku Rady Miejskiej z   Grodziska Mazowieckiego z   1 lutego 2012 roku w   sprawie założenia Szkoły Podstawowej w   Książenicach oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w   Książenicach,  

2)   Uchwałą Nr 298/2012 Rady Miejskiej w   Grodzisku Mazowieckim z   dnia 29 lutego 2012 roku w   sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w   Książenicach i   Punktu Przedszkolnego Nr 2   w Książenicach,  

3)   Uchwałą Nr 319/2012 Rady Miejskiej w   Grodzisku Mazowieckim z   dnia 28 marca 2012 roku w   sprawie likwidacji Przedszkola Nr 2   im. Stefka Burczymuchy w   Grodzisku Mazowieckim,  

4)   Uchwałą Nr 321/2012 Rady Miejskiej w   Grodzisku Mazowieckim z   dnia 28 marca 2012 roku w   sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego Nr 3   w Kadach.  

2.   Powyższe zmiany zapewniają możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez wszystkie dzieci z   Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz ułatwiają dostęp dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i   innych form wychowania przedszkolnego.  

Projekt uchwały skierowany został do konsultacji społecznych z   organizacjami pozarządowymi. W   wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i   opinie.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe