Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3908

Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 24 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) - Rada Powiatu w Pułtusku uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w brzmieniu nadanym uchwałą Nr XXXVI/285/06 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2006r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu oraz uchwała Nr XXXIX/288/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


inż. Czesław Czerski

Załącznik do Uchwały Nr XXII/116/2012
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały Nr XXII/116/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe