Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3909

Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, ze zm.) po zasięgnięciu opinii wójtów gmin powiatu pułtuskiego, Burmistrza Miasta Pułtusk oraz samorządu aptekarskiego, Rada Powiatu w Pułtusku, dla zapewnienia mieszkańcom powiatu pułtuskiego dostępności leków – uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego, w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się godziny pracy aptek położonych w mieście Pułtusk w porze nocnej:

a) od poniedziałku do piątku: od godz. 22.00 – do godz. 8.00 (następnego dnia)

b) w soboty: od godz. 20.00 – do godz. 9.00 (następnego dnia)

3. Ustala się godziny pracy aptek w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy:

a) w niedziele o godz. 10.00 do godz. 15.00 - Apteka ul. Mickiewicza 29

b) w niedziele i święta od godz. 9.00 do godz. 17.00 - Apteka ul. Traugutta 21

c) od godz. 17.00 pracuje apteka zgodnie z kolejnością pracy aptek (grafik dyżurów), których wykaz zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Apteka pełniąca tzw. dyżur może rozpoczynać pracę wcześniej niż o godz. 17.00.

4. Kolejność pracy aptek w porze nocnej oraz w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 2859.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


inż. Czesław Czerski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/123/2012
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/123/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/123/2012
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/123/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012r

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe